Internetowy Portal Orzeczeń

 

Internetowy Portal Orzeczeń

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, wchodzącym w życie z dniem 6 maja 2013r., orzeczenia wraz z uzasadnieniami będą publikowane, po anonimizacji danych osobowych na Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Rzeszowie (Aneks nr 1 z dnia 7 czerwca 2016 roku). 

 

Portal ten jest dostępny pod adresem www.orzeczenia.ms.gov.pl lub bezpośrednio pod adresem http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl


Valid XHTML 1.0 Transitional