Koordynator d/s mediacji

 

SSO Barbara Chłędowska

Kontakt:

e-mail: b.chledowska@rzeszow.so.gov.pl

 

1.

Do zadań Koordynatora do spraw mediacji  należą działania na rzecz rozwoju mediacji, zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy sędziami i mediatorami, a także współpraca przy organizowaniu spotkań informacyjnych.

2.

Koordynator wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 również w podległych  sądach rejonowych.

 

Sędziowie wyznaczeni przez Prezesów Sądów Rejonowych  do współpracy z Koordynatorem do spraw mediacji przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w sprawach dotyczących mediacji - czytaj

Valid XHTML 1.0 Transitional