Lista Wizytatorów

Wizytatorzy

  1. Chłędowska Barbara – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich.
  2. Świerk Marcin – Wizytator ds. karnych.
  3. Nycz Waldemar – Wizytator ds. karnych.
  4. Pelc Artur – Wizytator ds. wykonania orzeczeń karnych
  5. Misiuda Wojciech – Wizytator ds. cywilnych i wieczystoksięgowych.
  6. Ura Elżbieta – Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  7. Magdalena Kocój – Wizytator ds. cywilnych i komorniczych
  8. Andrzej Borucki - Wizytator ds. gospodarczych
Valid XHTML 1.0 Transitional