Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255 ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2015.2186 ze zmianami)

 

1.

DARMOWA POMOC PRAWNA

2.

INFORMACJE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - czytaj (Plik PDF, 28 KB)

3.

LOKALIZACJA I GODZINY FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - czytaj (Plik PDF, 30 KB)

Valid XHTML 1.0 Transitional