Numer ogłoszenia: 81080-2009

Pełna nazwa przetargu: 

Numer ogłoszenia: 81080-2009

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-07.pdf
2

SIWZ

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-08.pdf
3

Dokumentacja - opis

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-09.pdf
4

Rzut funkcji rys. nr 1

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-10.pdf
5

Układ ścian rys. nr 2

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-11.pdf
6

Rzut okienka podawczego rys. nr 3

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-12.pdf
7

Posadzki rys. nr 4

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-13.pdf
8

Posadzki rys. nr 5

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-14.pdf
9

Posadzki rys. nr 6

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-15.pdf
10

Posadzki rys. nr 7

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-16.pdf
11

Posadzki rys. nr 8

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-17.pdf
12

Rzut posadzki rys. nr 9

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-18.pdf
13

Kolorystyka ścian rys. nr 10

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-19.pdf
14

Kolorystyka rys. nr 11

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-20.pdf
15

Kolorystyka rys. nr 12

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-21.pdf
16

Widok lampy - lumiere

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-22.jpg
17

Karta kat. lumiere

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-23.pdf
18

Drzwi wej. - opis

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-24.pdf
19

Drzwi wej. rys. nr 1

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-25.pdf
20

Drzwi wej. rys. nr 2

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-26.pdf
21

Drzwi wej. rys. nr 3

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-27.pdf
22

Drzwi wej. rys. nr 4

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-28.pdf
23

Specyfikacja techniczna SR Ropczyce 2009

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-29.pdf
24

Przedmiar SR Ropczyce 2009

27-03-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-30.pdf
25

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

15-04-2009 Paweł Jaźwa zpsorz09-31.pdf
26

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

27-04-2012 Paweł Jaźwa zpsorz12-04.7z
27

Ogłoszenie o zamówieniu

17-01-2014 Paweł Jaźwa zpsorz14-1.pdf
28

Załacznik nr 8 do SIWZ –Wzór umowy

05-03-2014 Piotr Ulak zpsorz14-20.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional