Publikacje-akty prawne

 

Publikacje-akty prawne - czytaj

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10
września 2015 r_. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem
polubownych metod rozwiązywania sporów_ (DZ. U. z 2015 r., poz. 1595).

więcej informacji:

https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7885,mediacja-usprawni-proces-sadowy.html

 

Rozporządzenie MSpobierz

Valid XHTML 1.0 Transitional