Rejestr Spadkowy

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie informuje, że weszło w życie z dniem 8 września 2016r, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd (Dz.U.2016, poz. 1420).

 

Na podstawie § 1 cyt. Rozporządzenia wysokość opłat za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5,00 złotych.

 

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Nr 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

 

Przedmiotową opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego.

 

Dostęp do Rejestru Spadkowego

Valid XHTML 1.0 Transitional