Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego

 
 
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego
Sędzia Sądu Okręgowego
Marzena Ossolińska-Plęs
pok. 234
tel. (17) 8756-238
adres e-mail: rzecznik@rzeszow.so.gov.pl
 
Asystent Rzecznika Prasowego
Alicja Surmacz
pok. 39 (Biblioteka sądowa)
tel. (17) 8756-312
 
1.
Rzecznik Prasowy  w zakresie działalności informacyjnej podlega bezpośrednio Prezesowi.
2.
Do zakresu działania Rzecznika Prasowego należy wykonywanie zadań związanych ze współpracą sądu ze środkami masowego przekazu w tym:

  1. udzielanie informacji na temat spraw dotyczących sądu, pozostających w zainteresowaniu mediów, 
  2. przygotowywanie ostatecznych wersji komunikatów prasowych o toczących się w sądzie sprawach pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej i mediów,
  3. decydowanie o zamieszczaniu komunikatów na stronie internetowej sądu i współpraca w tym zakresie z Administratorem Informacji BIP sądu,
  4. przygotowywanie oświadczeń, sprostowań i odpowiedzi dotyczących tekstów prasowych oraz programów radiowych i telewizyjnych, w których poruszone zostały kwestie związane ze sprawami toczącymi się przed sądem.

 
 
KOMUNIKATY:
 
Komunikat Rzecznika Prasowego
 
W związku z materiałami prasowymi, które ukazały się w gazecie codziennej „Fakt” w dniu 12.02.2014 r. Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Rzeszowie wystąpił z żądaniem sprostowania informacji nieprawdziwych - czytaj
 

Valid XHTML 1.0 Transitional