Statut i dokumenty organizacyjne

 

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 1998 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym - pobierz

Valid XHTML 1.0 Transitional