Archiwum

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego - pobierz (plik w formacie PDF)

LISTA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W OKREGU SĄDU OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE NA DZIEŃ 20 KWIETNIA 2009r. - pobierz (plik w formacie PDF)
 
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W OKRĘGU SĄDU OKRĘGOWEGO W RZESZOWIE - pobierz (plik w formacie PDF)

1.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego - pobierz (plik w formacie PDF)

 

1.1

Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 3 lipca 2009r. - pobierz (plik w formacie PDF)

 

1.2

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz (plik w formacie PDF)

 

2.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs o sygnaturze K-1/09 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz (plik w formacie PDF)

 

2.1

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygn. K-1/09 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz (plik w formacie PDF)

 

2.2

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu o sygn. K-1/09 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie  - pobierz (plik w formacie PDF)

 

2.3

Informacja o wynikach konkursu o sygn. K-1/09 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz (plik w formacie PDF)

 

3.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko audytora wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

4.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2010 r. - w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okregowym w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga !

 

Informacja o wynikach konkursu o syg. K-2/10 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Lista osób dopuszczonych do 3 etapu konkursu o sygn. K-2/10 na stanowisko stażysty w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Lista osób dopuszczonych do 2 etapu konkursu o sygn. K-2/10 na stanowisko stażysty w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

5.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego, 1 etat Sąd Rejonowy w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga! Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

UWAGA !

Wyniki konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okregowego w Rzeszowie - pobierz

 

6.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga !
Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygn. K-1/10 na stanowisko stażysty w Sądzie Okregowym w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga!
Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu o syg. K-1/10 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga!

Informacja o wynikach konkursu o sygn. K-1/10 na stanowisko stażysty (umowa na zastępstwo) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

7.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego - pobierz

 

Uwaga !
Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 10 maja 2010 r. - pobierz

 

Uwaga! Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego z dnia 10 maja 2010 r. - pobierz

 

8.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie poszukuje kandydata na stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Łańcucie - pobierz

 

9.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

Uwaga!
Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 6 października 2009r. - pobierz

 

Ogłoszenie o konkursie:

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego (1 etat w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie)

 

10.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego (1 etat w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie oznaczony numerem KD-1221-49/11) - pobierz 

 

 

Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 19 kwietnia 2011r. - pobierz

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 12 maja 2011r. - pobierz

 

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oznaczonego: KD-1221-49/11 - pobierz

 

11. 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na aplikację kuratorską w okręgu rzeszowskim - pobierz

 

Lista osób dopuszczonych do pierwszej części egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

 

Informacja o osobie przyjętej na aplikację kuratorską w okręgu rzeszowskim: KO-403-1/11 - pobierz

 

Protokół nr KO-403-1/11 z egzaminu pisemnego na aplikację kuratorską przeprowadzonego w dniu 14.03.2011 r. - pobierz

 

Początek egzaminu ustnego na aplikację kuratorską dnia 15.03.2011 r. godz. 11:00 sala 154

 

Protokół końcowy nr KO-403-1/11 z egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską - pobierz

 

 

12.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego (umowa na zastępstwo) w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz

 

13.

 

Informacja o wynikach konkursu o sygn. K-1/11 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu o sygn. K-1/11 na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza kankurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygnaturze K-1/11 na stanowisko stażysty - pobierz

 

14.

Informacja o wynikach konkursów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oznaczonych: KD-1221-203/10 i KD-1221-204/10 - pobierz

 

15.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs o sygnaturze K-3/10 na stanowisko stażysty-inspektora w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygnaturze K-3/10 na stanowisko stażysty-inspektora w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - pobierz

 

 

16.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - oznaczenie konkursu KD-1221-203/10 - wyznaczonego na dzień 10 stycznia 2011 roku - pobierz

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 09.11.2010 r. o konkursie na jedno stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oznaczonym znakiem KD-1221-203/10 - pobierz

 

17.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - oznaczenie konkursu KD-1221-203/10 - wyznaczonego na dzień 10 stycznia 2011 roku - pobierz

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 09.11.2010 r. o konkursie na jedno stanowisko Asystenta Sędziego (umowa na zastępstwo) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie oznaczonym znakiem KD-1221-204/10 - pobierz

 

 

18.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Reszowie uzupełnienie informacji - KD-1221-119/11 - wejdź

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu o sygn. KD-1221-119/11 na stanowisko Kierownika Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź 

 

Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu o sygn. KD-1221-119/11 na stanowisko Kierownika Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

 

Informacja o wynikach konkursu o sygn. KD-1221-119/11 na stanowisko Kierownika Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

19. 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Reszowie - KD-1221-119/11 - wejdź

 

20.

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 11 maja 2011 roku - aplikacja kuratorska 

 

UWAGA!

 

W związku z pomyłką co do Sądu Rejonowego, w którym odbywała się będzie aplikacja oraz daty publikacji listy osób dopuszczonych do konkursu poniżej opublikowane zostało poprawione ogłoszenie - wejdź

 

 

Lista osób dopuszczonych do pierwszej części egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - wejdź

 

 

 

Protokół nr KO-403-3/11 z egzaminu pisemnego na aplikację kuratorską przeprowadzonego w dniu 31.05.2011 r. - wejdź

 Protokół końcowy nr KO-403-3/11 z egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską - wejdź

 

21.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego oznaczonego numerem: KD-1221-271/11 -wejdź

 

Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 16 stycznia 2012 r. (KD-1221-271/11) - wejdź

 

Informacja dotycząca konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie w dniu 16 stycznia 2012 r. KD-1221-271/11 -wejdź

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie oznaczonego: KD-1221-271/11 - wejdź

 

22.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs, o sygnaturze: KD-1221-238/11 na dwa wolne stanowiska Inspektorów w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygnaturze KD-1221-238/11 - wejdź

 

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu o sygnaturze KD-1221-238/11 - wejdź

 

Informacja o wynikach konkursu o syg.: KD-1221-238/11 na stanowisko Inspektora w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wyjdź

 

23.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs, o sygnaturze: KD-1221-239/11 na wolne stanowisko Inspektora ds. BHP i ochrony p. poż. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu o sygnaturze KD-1221-239/11, na stanowisku inspektora ds. bhp i ochrony p.poż w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

 

Lista osób dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu o sygnaturze KD-1221-239/11, na stanowisku inspektora ds. bhp i ochrony p.poż w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - wejdź

 

Informacja o wynikach konkursu o sygnaturze KD-1221-239/11 na stanowisko Inspektora ds. bhp i ochrony p. poż. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie -wejdź

 

24.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego - 1 etat w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - wejdź

 

Lista osób dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie na dzień 3 pażdziernika 2011 r. - KD-1221-173/11 - wejdź

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie oznaczonego: KD-1221-173/11 - wejdź

 

25.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie ogłasza konkurs na zastępstwo na stanowisko Asystenta sędziego - 1 etat w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oznaczony numerem KD-1221-224/11 - wejdź

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, oznaczonego numerem: KD-1221-224/11 - wejdź

25.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kuratora zawodowego w II Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w SR w Rzeszowie - czytaj

 

26. 

Sąd Rejonowy w Leżajsku - konkurs na stanowisko asystenta sędziego - czytaj

 

27.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty w OZSS w Rzeszowie - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko specjalisty w OZSS w Rzeszowie - czytaj

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w OZSS w Rzeszowie - KD-1102-7/17 - czytaj

 

28.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - KD-1102-5/17 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo na stan. inspektora w Oddziale Gospodarczym w SO w Rzeszowie KD-1102-5/17 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo na stanowisko inspektora w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-5/17 - czytaj

 

Konkurs na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Inspektora w Oddziale Gospodarczym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie: KD-1102-5/17 - czytaj 

 

29.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-6/17 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w SO w Rzeszowie o sygn. KD-1102-6/17 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w SO w Rzeszowie - KD-1102-6/17 - czytaj

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-6/17 - czytaj

 

30.

SĄD REJONOWY W ŁAŃCUCIE - KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO - czytaj

 

31.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-1/17 - czytaj

 

32.

Konkurs na stanowisko asystenta sędziego - Sąd Rejonowy w Ropczycach - czytaj

 

33.

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygn. KD-1102-1/17 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygn. KD-1102-1/17 - czytaj

 

Konkurs na stanowisko Asystenta Sędziego, KD-1102-1/17 - czytaj

 

34.

Informacja o wynikach konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze KD-1102-5/16 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu – KD – 1102-5/16 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-5/16 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-5/16 - czytaj

 

Konkurs na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-5/16 - czytaj

 

35.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Nr KD-1102-3/16 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu na staż urzędniczy nr KD-1102-3/16 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu na staż urzędniczy nr KD-1102-3/16 - czytaj

 

Zmiana terminu składania ofert na konkurs na staż urzędniczy: KD-1102-3/16 - czytaj

 

Konkurs na staż urzędniczy: KD-1102-3/16 - czytaj

 

36.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty z zakresu psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Rzeszowie - czytaj

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-04-29 08:02
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-05-14 12:15
Aktualizowany przez: su-admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 10 350