Audytor Wewnętrzny


 
Beata Piotrowska
pok. 31
tel. (17) 875 63 04
e-mail: beata.piotrowska@rzeszow.so.gov.pl
 
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30
 
 
1.
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownictwa sądu (Prezesa, Dyrektora) w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
2.
W sądzie funkcjonuje Audytor Wewnętrzny, który działa jako jednoosobowa komórka audytu wewnętrznego. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
3.
Wykonując zadania w obszarach określonych w art. 31a § 1 pkt 2 ustawy Audytor Wewnętrzny  podlega bezpośrednio Dyrektorowi, który zapewnia mu organizacyjną odrębność oraz warunki do wykonywania zadań; wykonując pozostałe zadania – podlega Prezesowi.
4.
Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy:

  1. przygotowanie, na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z kierownictwem sądu,  rocznego planu audytu wewnętrznego oraz składanie sprawozdań z wykonania tego planu,
  2. realizacja zaplanowanych zadań audytowych (zadań zapewniających i czynności doradczych) oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających i przedstawianie kierownictwu wyników tych działań
  3. realizacja pozaplanowych zadań zleconych i przedstawianie kierownictwu wyników tych czynności,
  4. prowadzenie i aktualizacja akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego.
  5. podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa.

5.
Szczegółowe zasady prowadzenia audytu wewnętrznego określają:

  1. Ustawa o finansach publicznych wraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego,
  2. Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors i ogłoszone jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
  3. Procedury audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie określające przyjętą metodykę audytu wewnętrznego.
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:49
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2017-03-22 09:47
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 889