Jak wnieść pozew o rozwód i separację ?

Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa
  • odpisy skrócone  aktów urodzenia  małoletnich dzieci,
  • opłata stała w kwocie 600 zł.

W pozwie należy, oprócz elementów, które znajdują się we wzorze, zgłosić dowody do rozpoznania na rozprawie, np. wskazać świadków.
W sprawie o rozwód strona jest obowiązana uiścić opłatę stałą w kwocie 600 złotych.
Jeżeli nie stać jej na pokrycie kosztów procesu, może wnieść wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu. Pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być adwokat lub radca prawny. Ustanowienie pełnomocnika nie jest obowiązkowe.

Ostateczną opłatę określa sąd w wyroku, w którym orzeka o rozwodzie, mając na uwadze stan majątkowy stron obciążonych kosztami oraz stopień zawiłości sprawy.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:48
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2012-09-07 14:48
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 10 721