Numer ogłoszenia: 561927-N-2018

Pełna nazwa przetargu

Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2018r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-05-23 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2018-05-23 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2018-05-23 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-05-23 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2018-05-23 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2018-05-23 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2018-05-23 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2018-05-23 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

2018-05-23 Paweł Jaźwa
10

Informacja z otwarcia ofert

2018-06-07 Paweł Jaźwa
11

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-06-11 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-05-23 15:07
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-05-23 15:10
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 364