Numer ogłoszenia: 565934-N-2018

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

2018-05-30 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2018-05-30 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

2018-05-30 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-05-30 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2018-05-30 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2018-05-30 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2018-05-30 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami

2018-05-30 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

2018-05-30 Paweł Jaźwa
10

Pytania i odpowiedzi nr 1

2018-06-05 Paweł Jaźwa
11

Zał. nr 6 do SIWZ - po zmianach - aktualny na dzień 05.06.2018r.

2018-06-05 Paweł Jaźwa
12

Zał. nr 2,3,4,5 i 7 do SIWZ - w wersji edytowalnej

2018-06-05 Paweł Jaźwa
13

Ogłoszenie nr 500124953-N-2018 o zmianie ogłoszenia

2018-06-05 Paweł Jaźwa
14

Informacja z otwarcia ofert

2018-06-11 Paweł Jaźwa
15

KOREKTA do Informacji z otwarcia ofert

2018-06-12 Paweł Jaźwa
16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-28 Paweł Jaźwa
17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-07-06 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-05-30 13:35
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-05-30 13:37
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 745