Numer ogłoszenia: 335550-2016

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie: stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

2016-11-03 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2016-11-03 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2016-11-03 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2016-11-03 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2016-11-03 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2016-11-03 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy-Grupa kapitałowa

2016-11-03 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z Załącznikami

2016-11-03 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

2016-11-03 Paweł Jaźwa
10

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowa informacja dot. przejmowanych pracowników

2016-11-03 Paweł Jaźwa
11

Zał. nr 9 do SIWZ - Porozumienie ws. przekazania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

2016-11-03 Paweł Jaźwa
12

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowników przejmowanych

2016-11-03 Paweł Jaźwa
13

Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy ws. przejmowanych pracowników 

2016-11-03 Paweł Jaźwa
14

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
16

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
17

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianach na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
18

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami - po zmianach na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
19

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowniów przejmowanych - po zmianach na dzień 04.11.2016

2016-11-04 Paweł Jaźwa
20

Pytania-odpowiedzi, zmiana treści SIWZ na dzień 8.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
21

Ogłoszenie Nr 338417-2016 o zmianie ogłoszenia

2016-11-08 Paweł Jaźwa
22

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 08.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
23

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach na dzień 08.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
24

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami - po zmianach na dzień 08.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
25

Zał. nr 9 do SIWZ porozumienie pracodawców po zmianach na dzień 08.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
26

Zał. nr 11 do SIWZ - oświadczenie po zmianach na dzień 08.11.2016

2016-11-08 Paweł Jaźwa
27

Aktualne Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7 i 11 do SIWZ w wersji edytowalnej.

2016-11-08 Paweł Jaźwa
28

Ogłoszenie nr 340923-2016 z dnia 2016-11-10 - o zmianie ogłoszenia (II zmiana)

2016-11-10 Piotr Ulak
29

Pytania-odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ na dzień 10.11.2016r.

2016-11-10 Piotr Ulak
30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 10.11.2016r.

2016-11-10 Piotr Ulak
31

Informacja z otwarcia ofert

2016-11-16 Piotr Ulak
32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-12-09 Paweł Jaźwa
33

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2016-12-22 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-11-03 13:10
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:01
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 778