Numer ogłoszenia: 354323-2016

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

2016-11-29 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2016-11-29 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2016-11-29 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SWIZ - Formularz oferty

2016-11-29 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2016-11-29 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2016-11-29 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa

2016-11-29 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SWIZ - wzór umowy

2016-11-29 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz usług wykonanych

2016-11-29 Paweł Jaźwa
10

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 30.11.2016

2016-11-30 Paweł Jaźwa
11

Ogłoszenie numer 355290-2016 o zmianie ogłoszenia - na dzień 30.11.2016

2016-11-30 Paweł Jaźwa
12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 30.11.2016

2016-11-30 Paweł Jaźwa
13

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy po zmianach na dzień 30.11.2016

2016-11-30 Paweł Jaźwa
14

Pytania - Odpowiedzi nr 1

2016-12-01 Paweł Jaźwa
15

Aktualne załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

2016-12-01 Paweł Jaźwa
16

Pytania - Odpowiedzi nr 2

2016-12-05 Paweł Jaźwa
17

Informacja z otwarcia ofert

2016-12-08 Paweł Jaźwa
18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-12-30 Paweł Jaźwa
19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-01-05 Piotr Ulak
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-11-29 14:48
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:01
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 707