Numer ogłoszenia: 548401-N-2018

Pełna nazwa przetargu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku - 2018

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2018-04-20 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2018-04-20 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2018-04-20 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-04-20 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2018-04-20 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2018-04-20 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2018-04-20 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2018-04-20 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

2018-04-20 Paweł Jaźwa
10

Informacja z otwarcia ofert

2018-05-07 Paweł Jaźwa
11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-12 Paweł Jaźwa
12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-06-20 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-04-20 14:24
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-20 14:32
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 336