Numer ogłoszenia: 60658-2016

Pełna nazwa przetargu

Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w  Dębicy przy ul. Słonecznej 3.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-03-17 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2016-03-17 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ–Opis Przedmiotu zamówienia

2016-03-17 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 do SIWZ–Formularz ofertowy

2016-03-17 Paweł Jaźwa
5

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

2016-03-17 Paweł Jaźwa
6

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 22  ust 1 ustawy Pzp

2016-03-17 Paweł Jaźwa
7

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp

2016-03-17 Paweł Jaźwa
8

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

2016-03-17 Paweł Jaźwa
9

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

2016-03-17 Paweł Jaźwa
10

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

2016-03-17 Paweł Jaźwa
11

Załącznik nr 8 do SIWZ-Wzór umowy

2016-03-17 Paweł Jaźwa
12

Załącznik nr 9 do SIWZ–Wykaz wykonanych robót budowlanych

2016-03-17 Paweł Jaźwa
13

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

2016-03-22 Paweł Jaźwa
14

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 z dnia 23.03.2016r.

2016-03-24 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-03-24 Paweł Jaźwa
16

Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 z dnia 08.04.2016r.

2016-04-08 Paweł Jaźwa
17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-04-08 Paweł Jaźwa
18

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 11.04.2016r

2016-04-11 Paweł Jaźwa
19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-04-11 Paweł Jaźwa
20

Wyjaśnienia Nr 5 na dzień 12.04.2016r

2016-04-13 Paweł Jaźwa
21

Wyjaśnienia do SIWZ nr 6 z dnia 15.04.2016r.

2016-04-15 Paweł Jaźwa
22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-04-15 Paweł Jaźwa
23

Wyjaśnienia do SIWZ nr 7 z dnia 18.04.2016r.

2016-04-18 Paweł Jaźwa
24

Wyjaśnienia Nr 8 na dzień 20.04.2016r

2016-04-21 Paweł Jaźwa
25

Wyjaśnienia do SIWZ nr 9 z dnia 21.04.2016r.

2016-04-22 Paweł Jaźwa
26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-04-22 Paweł Jaźwa
27

Wyjaśnienia do SIWZ nr 10 z dnia 25.04.2016r.

2016-04-25 Paweł Jaźwa
28

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-06-20 Paweł Jaźwa
29

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-07-05 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-03-17 13:55
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 07:59
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 6 902