Numer ogłoszenia: 75314-2016

Pełna nazwa przetargu

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w  Dębicy przy ul. Słonecznej 3.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-04-04 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2016-04-04 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ–Opis Przedmiotu zamówienia

2016-04-04 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 do SIWZ–Formularz ofertowy

2016-04-04 Paweł Jaźwa
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp

2016-04-04 Paweł Jaźwa
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp

2016-04-04 Paweł Jaźwa
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

2016-04-04 Paweł Jaźwa
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

2016-04-04 Paweł Jaźwa
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

2016-04-04 Paweł Jaźwa
10

Załącznik nr 8 do SIWZ-Wzór umowy

2016-04-04 Paweł Jaźwa
11

Załącznik nr 9 do SIWZ–Wykaz wykonanych usług

2016-04-04 Paweł Jaźwa
12

załącznik nr 10 do SIWZ–dokumentacja projektowa

2016-04-04 Paweł Jaźwa
13

Wyjaśnienia Nr 1 na dzień 06.04.2016r.

2016-04-06 Paweł Jaźwa
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-23 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-07-04 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-04-04 11:26
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:00
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 217