Oddział Informatyczny

Kierownik Oddziału Informatycznego

Paweł Jaźwa
pok. 146
tel.:(17) 87-56-215

adres e-mail: pawel.jazwa@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

1. 

Oddział Informatyczny podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2.

Do zakresu działania Oddziału Informatycznego należą w szczególności:

 1. planowanie  i projektowanie zadań informatyzacji jednostek wymiaru sprawiedliwości w obszarze właściwości sądu,
 2. wdrażanie projektów informatyzacji opracowanych i zatwierdzonych przez jednostki nadrzędne,
 3. koordynacja pracy zespołu  informatyków w obszarze właściwości sądu,
 4. przygotowywanie specyfikacji sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i usług (wdrożeń, serwisów, audytów, szkoleń) związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie informatyzacji,
 5. planowanie i prowadzenie doraźnych i okresowych szkoleń administratorów i użytkowników systemów komputerowych,
 6. instalowanie, konfigurowanie utrzymywanie w sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania należącego do sądu, w szczególności sprzętu i oprogramowania systemowego, biurowego, specjalnego i narzędziowego,
 7. okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu, w tym dokonywanie drobnych napraw sprzętu, a także  przekazywanie i odbiór z serwisu sprzętu w przypadku poważniejszych awarii,
 8. instalowanie, konfigurowanie, aktualizowanie i utrzymywanie w sprawności aplikacji systemowych funkcjonujących w sądzie, a w szczególności systemu SWOR, systemu do wideokonferencji, systemu nagrywania przebiegu rozpraw sądowych,
 9. udział w pracach związanych z wdrożeniem i konserwacją oraz nadzór nad eksploatacją systemów wspomagających merytoryczną pracę komórek organizacyjnych, 
 10. administrowanie siecią lokalną sądu,
 11. utrzymywanie i uaktualnianie internetowego serwisu informacyjnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
 12. wykonywanie innych zadań wynikających z Regulaminu sieci komputerowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz właściwych polityk bezpieczeństwa informacji sądu,
 13. współpraca z innymi służbami informatycznymi jednostek nadrzędnych, równorzędnych i z sądami rejonowymi z obszaru właściwości sądu,
 14. inne czynności związane z prawidłową pracą, sprawnym funkcjonowaniem, działaniem i wykorzystaniem posiadanych zasobów teleinformatycznych.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:47
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-14 15:01
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 950