W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia ?

W Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 1 i 4) należy złożyć pisemny wniosek. Formularze wniosku są dostępne w BOI oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Wniosek taki można przesłać też za  pośrednictwem poczty.

Opłata pobierana  od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1)    poświadczenia odpisu, wypisu lub wyciągu,

2)    odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,

3)    odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,

4)    zaświadczenia

wynosi 6 złotych za każda rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się opłatę w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 13:49
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2012-09-07 14:27
Aktualizowany przez: su-admin
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 066