Sąd Okręgowy w Rzeszowie informuje, iż posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, darowizny, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę...

Załącznik Rozmiar
informacja.pdf 54.63 KB
Załącznik nr 1-.pdf 395.9 KB
Załącznik nr 2-.pdf 25.34 KB
Załącznik nr 3-.pdf 26.43 KB
Załącznik nr 4-.pdf 24.9 KB

Source URL: https://rzeszow.so.gov.pl/sad-okregowy-w-rzeszowie-informuje-iz-posiada-zbedne-i-zuzyte-skladniki-majatku-ruchomego-ktore-moga-byc-przedmiotem-nieodplatnego-przekazania-darowizny-sprzedazy-oddania-w-najem