Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

 

 

pok. 

tel.(17) 

e-mail: 

 

 

1.

Samodzielne Stanowisko do spraw Realizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2.

Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych należy w szczególności:

 1. opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
 2. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym  w szczególności:
  • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem kompletności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych,  oraz rejestrowanie wniosków o realizację zamówień publicznych, składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
  • opracowywanie wzorów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla jednostek organizacyjnych sądu, przygotowujących lub przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
  • konsultowanie z jednostkami organizacyjnymi sądu, zapisów ostatecznej wersji SIWZ,
  • pomoc merytoryczna w zakresie przeprowadzania postępowań,
  • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zleconym przez Dyrektora,
  • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej na zasadach określonych przez Dyrektora,
  • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielonych w wyniku przeprowadzonych przez sąd postępowań,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych udzielonych przez sąd,
  • kontrola jednostek organizacyjnych sądu, w zakresie zleconym przez Dyrektora.

3.

podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:54
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-01-02 09:10
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 495