Numer ogłoszenia: 506413-N-2019

Pełna nazwa przetargu


Wykonanie usługi codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości części powierzchni budynku SO w Rzeszowie, pomieszczeń OZSS w Rzeszowie, budynku SR w Ropczycach oraz wykonanie usługi jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w budynku SO w Rzeszowie, w pomieszczeniach OZSS w Rzeszowie, w budynkach SR w Strzyżowie, oraz budynku SR w Ropczycach.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Komunikat zamawiającego

2019-01-24 Paweł Jaźwa
2

Ogłoszenie

2019-01-24 Paweł Jaźwa
3

SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
4

Załącznik 1A do SIWZ -OPZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
5

Załącznik 1B do SIWZ -OPZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
6

Załącznik 1C do SIWZ - OPZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
7

Formularz Ofertowy załącznik 2A do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
8

Formularz Ofertowy załącznik 2B do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
9

Formularz Ofertowy załącznik 2C do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
10

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

2019-01-24 Paweł Jaźwa
11

Załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

2019-01-24 Paweł Jaźwa
12

Załącznik nr 5 oświadczenie grupa kapitałowa

2019-01-24 Paweł Jaźwa
13

Załącznik umowa 6A do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
14

Załącznik umowa 6B do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
15

Załącznik umowa 6C do SIWZ

2019-01-24 Paweł Jaźwa
16

Załącznik nr 7 oświadczenie wykaz spraw

2019-01-24 Paweł Jaźwa
17

Pytania i odpowiedzi

2019-01-31 Paweł Jaźwa
18

Protokół z otwarcia ofert

2019-02-01 Paweł Jaźwa
19

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

2019-02-11 Piotr Ulak
20

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. III

2019-02-11 Piotr Ulak
21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-03-01 Piotr Ulak
22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-03-11 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-01-24 14:32
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-25 14:14
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 472