Numer ogłoszenia: 536262-N-2019

Pełna nazwa przetargu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2019r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie

2019-04-11 Piotr Ulak
2

SIWZ

2019-04-11 Piotr Ulak
3

Załącznik 6 do SIWZ - Umowa

2019-04-11 Piotr Ulak
4

Załącznik 2 do SIWZ - formularz ofertowy

2019-04-11 Piotr Ulak
5

Załącznik 3 do SIWZ - oświadczenie o speł. warunków

2019-04-11 Piotr Ulak
6

Załącznik 4 SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2019-04-11 Piotr Ulak
7

Załącznik 5 do SIWZ - grupa kapitałowa

2019-04-11 Piotr Ulak
8

Załącznik 7 do SIWZ - wykaz osób

2019-04-11 Piotr Ulak
9

Załącznik 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

2019-04-11 Piotr Ulak
10

Pytania i odpowiedzi

2019-04-24 Paweł Jaźwa
11

Informacja z otwarcia ofert

2019-04-26 Paweł Jaźwa
12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-05-15 Paweł Jaźwa
13

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

2019-05-23 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-04-11 12:16
Opublikowany przez: Piotr Ulak
Aktualizowany dnia: 2019-11-25 14:15
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 405