Numer ogłoszenia: 548255-N-2019

Pełna nazwa przetargu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2019r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-05-16 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2019-05-16 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

2019-05-16 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 formularz ofertowy

2019-05-16 Paweł Jaźwa
5

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

2019-05-16 Paweł Jaźwa
6

Załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2019-05-16 Paweł Jaźwa
7

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

2019-05-16 Paweł Jaźwa
8

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

2019-05-16 Paweł Jaźwa
9

Załącznik nr 7 wykaz osób

2019-05-16 Paweł Jaźwa
10

Informacja o zmianie treści SIWZ

2019-05-24 Paweł Jaźwa
11

SIWZ po zmianach - stan na dzień 24.05.2019r.

2019-05-24 Paweł Jaźwa
12

Informacja z otwarcia ofert

2019-05-31 Piotr Ulak
13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-06-13 Paweł Jaźwa
14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-06-21 Piotr Ulak
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-05-16 11:04
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-25 14:15
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 182