Numer ogłoszenia: 556259-N-2019

Pełna nazwa przetargu

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sądzie Rejonowym w Ropczycach

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-06-05 Piotr Ulak
2

SIWZ

2019-06-05 Piotr Ulak
3

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

2019-06-05 Piotr Ulak
4

Załącznik nr 2 formularz ofertowy i załącznik nr 8 specyfikacja techniczna dostawy

2019-06-05 Piotr Ulak
5

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

2019-06-05 Piotr Ulak
6

Załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2019-06-05 Piotr Ulak
7

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

2019-06-05 Piotr Ulak
8

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

2019-06-05 Piotr Ulak
9

Załącznik nr 7.1 wykaz robót

2019-06-05 Piotr Ulak
10

Załącznik nr 7.2 wykaz osób

2019-06-05 Piotr Ulak
11

Lista pracowników - oświadczenie RODO

2019-06-05 Piotr Ulak
12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2019-06-11 Paweł Jaźwa
13

Wykaz zmian w SIWZ

2019-06-11 Paweł Jaźwa
14

SIWZ po zmianach - stan na dzień 10.06.2019

2019-06-11 Paweł Jaźwa
15

Zbiór pytań i odpowiedzi

2019-06-14 Paweł Jaźwa
16

Informacja z otwarcia ofert

2019-06-19 Paweł Jaźwa
17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-19 Piotr Ulak
18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-07-31 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-06-05 09:31
Opublikowany przez: Piotr Ulak
Aktualizowany dnia: 2019-11-28 09:07
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 484