Numer ogłoszenia: 559788-N-2019

Pełna nazwa przetargu

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-06-12 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2019-06-12 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

2019-06-12 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 formularz ofertowy i załącznik nr 8 specyfikacja techniczna dostawy

2019-06-12 Paweł Jaźwa
5

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków

2019-06-12 Paweł Jaźwa
6

Załącznik nr 4 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2019-06-12 Paweł Jaźwa
7

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

2019-06-12 Paweł Jaźwa
8

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

2019-06-12 Paweł Jaźwa
9

Załącznik nr 7.1 wykaz robót

2019-06-12 Paweł Jaźwa
10

Załącznik nr 7.2 wykaz osób

2019-06-12 Paweł Jaźwa
11

Lista pracowników - oświadczenie RODO

2019-06-12 Paweł Jaźwa
12

Zbiór pytań i odpowiedzi

2019-06-24 Paweł Jaźwa
13

Informacja z otwarcia ofert

2019-06-27 Paweł Jaźwa
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-07-30 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-08-08 Grzegorz Czekaj
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-06-12 12:26
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-28 09:08
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 348