Numer ogłoszenia: 608846-N-2019

Pełna nazwa przetargu

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie

2019-10-11 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2019-10-11 Paweł Jaźwa
3

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do umowy

2019-10-11 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 1 do SIWZ - lista pracowników

2019-10-11 Paweł Jaźwa
5

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

2019-10-11 Paweł Jaźwa
6

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie  o spełnianiu warunków

2019-10-11 Paweł Jaźwa
7

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

2019-10-11 Paweł Jaźwa
8

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa

2019-10-11 Paweł Jaźwa
9

Załącznik nr 6 do SIWZ - umowa

2019-10-11 Paweł Jaźwa
10

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz robót

2019-10-11 Paweł Jaźwa
11

Lista sal rozpraw - załącznik nr 3 do umowy

2019-10-11 Paweł Jaźwa
12

Protokół odbioru - załącznik nr 4 do umowy

2019-10-11 Paweł Jaźwa
13

Oświadczenie BHP - załącznik nr 5 do umowy

2019-10-11 Paweł Jaźwa
14

Komunikat

2019-10-18 Przemysław Czok
15

Informacja z otwarcia ofert

2019-10-18 Przemysław Czok
16

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-10-31 Paweł Jaźwa
17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

2019-11-14 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2019-10-11 12:34
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-28 09:08
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 262