Numer ogłoszenia: 656643-N-2018

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Komunikat Zamawiającego

2018-12-06 Paweł Jaźwa
2

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

2018-12-06 Paweł Jaźwa
3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2018-12-06 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2018-12-06 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-12-06 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust. 1

2018-12-06 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2018-12-06 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2018-12-06 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2018-12-06 Paweł Jaźwa
10

Zał. nr 2 do wzoru umowy

2018-12-06 Paweł Jaźwa
11

Zał. nr 3 do wzoru umowy

2018-12-06 Paweł Jaźwa
12

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

2018-12-06 Paweł Jaźwa
13

Informacja z otwarcia ofert

2018-12-14 Paweł Jaźwa
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-02-13 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-02-26 Piotr Ulak
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-12-06 14:24
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-11-25 10:06
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 335