Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

 

 

pok. 

tel.(17) 

e-mail: 

 

1. Do zakresu zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Ustawy o Zamówieniach Publicznych, realizowanych przez pracownika zatrudnionego w Samodzielnej Sekcji Inwestycji i Remontów, należy w szczególności całokształt spraw związanych ze stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

1) opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,

2) przyjmowanie, sprawdzanie pod względem kompletności zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych  oraz rejestrowanie wniosków o realizację zamówień publicznych, składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne sądu,

3) opracowywanie wzorów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla jednostek organizacyjnych sądu przygotowujących lub przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,

4) konsultowanie i uzgadnianie z jednostkami organizacyjnymi sądu ostatecznej wersji zapisów SIWZ,

5) udział w prowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych,

6) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielonych w wyniku przeprowadzonych przez sąd postępowań,

7) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych udzielonych przez sąd.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:54
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-04-16 11:12
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 080