2017

 

 

 

Lp. Kontrole Dokumenty
 1 Sprawozdanie z lustracji V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie, przeprowadzonej przez sędziego wizytatora ds. cywilnych i gospodarczych Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w dniach 12-13 lipca 2017r.

1.Przedmiot,wyniki: pobierz (plik PDF, 678 KB)

2.Treść protokołu: pobierz (plik PDF, 2304 KB)

 2 Protokół kontroli działalności Sekretariatu V Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Rzeszowie przeprowadzonej w dniach 21-23 listopada 2017r. 1.Przedmiot,wyniki: pobierz (plik PDF, 439 KB)

2.Treść protokołu: pobierz (plik PDF, 4709 KB)

 3 Protokół kontroli działalności Sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie przeprowadzonej w dniach 14-17 listopada 2017r.  1.Przedmiot,wyniki: pobierz (plik PDF, 543 KB)

2.Treść protokołu: pobierz (plik PDF, 5113 KB)

Valid XHTML 1.0 Transitional