Projekty

 

Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna - Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach programu
Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Valid XHTML 1.0 Transitional