Kolegium sądu

 
Kolegium realizuje zadania określone ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie:
 
Przewodniczący Kolegium - Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rafał Puchalski

 • SSO Andrzej Borek
 • SSO Andrzej Borucki
 • SSO Jerzy Halat
 • SSO Marcin Świerk
 • SSR Małgorzata Gałuszka – Kosik
 • SSR Adam Przysada
 • SSR Andrzej Szydło
 • SSR Lesław Zawada

 
1.
Kolegium sądu składa się z ośmiu członków, wybieranych przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, w tym czterech sędziów sądu i czterech sędziów sądów rejonowych działających w okręgu sądowym oraz z Prezesa, jako przewodniczącego.
2.
Kolegium realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie funkcji Kierownika Szkolenia oraz funkcji albo stanowiska Rzecznika Prasowego oraz wyraża opinie w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa, Prezesa Sądu Apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości

3.
Protokoły z posiedzenia Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie
 

  Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
  Opublikowany dnia: 2008-12-14 19:41
  Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
  Aktualizowany dnia: 2018-05-15 08:14
  Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
  Zatwierdzony przez: b/d
  Licznik odwiedzin: 17 473