Redakcja

Osoby redagujące Biuletyn Informacji Publicznej:

 

 

Pod względem merytorycznym:

 

 

Edyta Cag-Sobczyk
tel. (017) 8756278
fax. (017) 8756298
e-mail: adm2@rzeszow.so.gov.pl

 

Pod względem technicznym:

 

Piotr Ulak
Informatyk
tel. (017) 8756310
fax. (017) 8627265
e-mail: p.ulak@rzeszow.so.gov.pl

 

Paweł Jaźwa
Kierownik Oddziału Informatycznego
tel. (017) 8756215
fax. (017) 8627265
e-mail: p.jazwa@rzeszow.so.gov.pl

Valid XHTML 1.0 Transitional