Kasa Sądu Okręgowego

 

Kasa Sądu
 

 

pn. 7.45 do 18.00 w tym przerwa od 11.00 do 11.15  

wt.-pt. od 7.45 do 15.30 w tym przerwa od 11.00 do 11.15

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesantów,  Sąd Okręgowy w Rzeszowie informuje, że formą uiszczenia opłaty sądowej, eliminującą konieczność oczekiwania do Kasy celem wpłaty gotówki lub zakupu znaków opłaty sądowej - jest uiszczenie opłaty na odpowiedni  rachunek bankowy.W Sądzie należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty.

 

Konta bankowe

 

Uzyskanie informacji z KRK

Valid XHTML 1.0 Transitional