Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Aktualne przetargi

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami w Sądzie Rejonowym w Łańcucie

  "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami w Sądzie Rejonowym w Łańcucie"

  termin składania ofert: 2024-04-30

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach

  "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach"

  termin składania ofert: 2024-04-29

 • Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej

  "Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej"

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.
  Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-820e6bbc-ea8f-11ee-9c02-ce2b643d361d

  termin składania ofert: 2024-04-19

 • Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt i Punkt Informacyjny KRK przyjmują interesantów w kolejności zgłaszania się do właściwej komórki, po uprzednim pobraniu biletu (numerka) z kolejkomatu znajdującego się w holu głównym budynku Sądu. Dodatkowymi formami kontaktu z Sądem są: 

  • poczta elektroniczna / ePUAP /
  • fax, 
  • telefon, 
  • forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego.

  W Sądzie zainstalowano samoobsługowy terminal płatniczy służący do bezgotówkowego dokonywania opłat sądowych, kar, grzywien, zaliczek oraz zakupu e-znaków.

  Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
  Opublikowany dnia: 2009-01-04 08:45
  Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
  Aktualizowany dnia: 2024-04-18 10:12
  Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
  Zatwierdzony przez: b/d
  Licznik odwiedzin: 1 506 538