Tragiczne wydarzenia Rudnik nad Sanem - 30 marca 2021r.

Informacja w związku z tragicznymi wydarzeniami do jakich doszło w Rudniku nad Sanem w dniu 30 marca 2021r.

W związku ze śmiercią matki i dwojga jej dzieci w dniu 30.03.2021r. w trakcie procedury związanej z wykonywaniem orzeczenia Sądu Okręgowego w Rzeszowie informuję, że w dniu 19.10.2020r. w sprawie I Ns 174/20 Sąd Okręgowy w Rzeszowie w oparciu o postanowienia Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25.10.1980r., nakazał powrót dwojga małoletnich do miejsca ich stałego pobytu w Niemczech. 

Wnioskodawcą w sprawie był ojciec dzieci, a uczestniczką matka. Ponadto w postępowaniu brali udział Prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i Rzecznik Praw Dziecka. 

W toku postępowania Sąd stwierdził bezprawne zatrzymanie dzieci przez matkę na terenie Polski. Jednocześnie ustalił, w oparciu o opinie psychologiczne, że małoletni otwarcie i naturalnie deklarują chęć powrotu do Niemiec. Dzieci takie stanowisko uzasadniały przebywaniem tam ojca za którym tęsknią oraz innych ważnych dla nich osób. Biegli wskazali, że deklaracje te są autonomiczne, poparte autentycznymi emocjami. 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie zostało zaskarżone apelacją przez uczestniczkę – matkę dzieci. Postanowieniem z dnia 16.02.2021r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację, a postanowieniem z dnia 25.02.2021r. oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania prawomocnego już orzeczenia. 

Należy podkreślić, że przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka na każdym etapie postępowania popierał wniosek ojca dzieci. W trakcie postępowania przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie nie ujawniono informacji, które wskazywałyby na problemy zdrowotne matki dzieci. 

Podkreślenia wymaga, że postępowanie jakie toczy się w oparciu o Konwencję Haską nie rozstrzyga kwestii władzy rodzicielskiej, w tym również który z rodziców ma przyznaną nad nimi opiekę. Postępowanie to rozstrzyga jedynie kwestię czy doszło do bezprawnego zatrzymania dzieci w kraju nie będącym miejscem ich stałego pobytu i czy w związku z tym należy nakazać powrót małoletnich do ich miejsca zamieszkania.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-31 17:19
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-03-31 17:29
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 911