Wykaz sędziów - podział czynności

 

Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie i sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - podział czynności

 

I Wydział Cywilny:

1. Bąk Lucyna - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

2. Borowiec Anna

3. Fiejdasz Bartłomiej 

4. Gradkowska-Ferenc Brygida  - Rzecznik Prasowy

5. Pelc Piotr 

6. Strzyż Tadeusz - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Przewodniczący Wydziału 

7. Wilk-Michalczewska Anna - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

8. Żołnierczuk Krzysztof - powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. cywilnych i wieczystoksięgowych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 15 lutego 2021r., na okres czterech lat

9. Dudzik Marcin - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

10. Szanter Łukasz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

 

II Wydział Karny:    

1. Borek  Andrzej

2. Krajewska-Drozd Marta

3. Mucha Tomasz - Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie

4. Ossolińska-Plęs Marzena

5. Romańska Anna

6. Świerk Marcin

7. Wojciechowski Tomasz

 

Sekcja ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

1. Pelc Artur - powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. wykonywania orzeczeń karnych w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r. na okres czterech lat., Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

2. Przysada Bożena

 

III Wydział Karny Odwoławczy:

1. Artymiak Grażyna  - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie,  Przewodniczący Wydziału, Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego, od dnia 15 lutego 2021r. została powołana do pełnienia funkcji wizytatora ds. karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, na okres czterech lat.

2. Maciejowski Grzegorz

3. Nycz Waldemar

4. Szalacha Iwona - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

5. Sztorc Mariusz

6. Zawora Wioletta - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

7. Zrębiec Dariusz -  Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Karnego Odwoławczego

 

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
1. Anna Guniewska -  Zastępca Przewodniczącego Wydziału

2. Beata Bury - Przewodniczący Wydziału 

3. Kowal Agnieszka 

4. Selwa Elżbieta

5. Słodzińska Mira - Sędzia Sądu Rejonowego delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

6. Ura Elżbieta - powołana do pełnienia funkcji Wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r., na okres czterech lat.

 

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy:

1. Benicki Witold - powołany do pełnienia funkcji Wizytatora ds. cywilnych i komorniczych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 15 lutego 2021r., na okres czterech lat.

2. Chłędowska Barbara -  powołana do pełnienia funkcji Wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r., na okres czterech lat., Koordynator ds. mediacji 

3. Kocój Magdalena

4. Mazur Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

5. Osowy Piotr 

6. Słowik-Chuchla Renata

7. Simoni Adam - Przewodniczący Wydziału

8. Słowik-Chuchla Renata

 

 

VI Wydział Gospodarczy:

1. Bober Renata

2. Borucki Andrzej - Przewodniczący Wydziału, Wizytator ds. Gospodarczych,  z dniem 1 kwietnia 2021r. został powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, na okres czterech lat.

3. Harmata Anna

4. Hass-Kloc Beata - Kierownik stażu

5. Pliś Grzegorz

6. Rajchert Marek

7. Szydło Andrzej - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, Zastępca Przewodniczącego Wydziału

8. Zalewska Marta

9. Zimak Marcin

 

Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. - pobierz 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-28 10:37
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-01-14 12:08
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 61 157