Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów 

ul. Hetmańska 15 (IV piętro)

35-959 Rzeszów

tel.: 17 87 56 252

e-mail: ozss@rzeszow.so.gov.pl

 

Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów - Magdalena Stanek

Pokój 6

e-mail: magdalena.stanek@rzeszow.so.gov.pl

tel.: 17 87 56 252

 

Sekretariat OZSS w Rzeszowie

Pokój 1

Karolina Przywara - stażysta

tel.: 17 87 56 252

e-mail: ozss@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

 

Osoby:

Pedagodzy

Psychologowie

Lekarz pediatra

 

  1. OZSS w Rzeszowie działa w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.
  2. Zadaniem OZSS w Rzeszowie jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
  3. Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
  4. W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii.
  5. Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:56
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-07-04 14:23
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 30 568