Zamówienia archiwalne 2014

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził Data wprowadzenia
Znak sprawy: G-2512-9/14 Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie-na podstawie umowy ramowej" Paweł Jaźwa 2014-12-09
Numer ogłoszenia: 343824-2014 Ułożenie wykładziny PCV w czytelni akt, szatni i biurze podawczym budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 2014-10-31 Paweł Jaźwa 2014-10-16
Numer ogłoszenia: 191185-2014 Dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2014r. 2014-09-17 Paweł Jaźwa 2014-09-08
Numer ogłoszenia: 185705-2014 Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 2 Paweł Jaźwa 2014-08-29
Numer ogłoszenia: 157809-2014 Renowacja parkietu oraz wykonanie podestów sędziowskich w wybranych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 2014-08-05 Piotr Ulak 2014-07-21
Numer ogłoszenia: 149459-2014 Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 1 Paweł Jaźwa 2014-07-09
Numer ogłoszenia: 101771-2014 Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3 2014-05-23 Paweł Jaźwa 2014-05-12
Numer ogłoszenia: 46485-2014 Remont łazienki męskiej oraz malowanie wybranych pomieszczeń biurowych i korytarza na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3 2014-03-24 Piotr Ulak 2014-03-05
Numer ogłoszenia: 11465-2014 Renowacja parkietu w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Pl. Śreniawitów 3 2014-02-03 Paweł Jaźwa 2014-01-17
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d