Petycje jednostkowe

 

Lp. Numer sprawy Data złożenia Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
1. A-055-5/18 10.12.2018 12.12.2018 Piotr Zientała Treść (PDF, 178 KB)

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja rozpatrzona pozytywnie dnia 21.12.2018r.

2. A-055-4/18 19.10.2018 19.10.2018 - Treść (PDF, 325 KB)

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja rozpatrzona pozytywnie dnia 7.11.2018r.

3. A-055-3/18 05.10.2018 08.10.2018 - Treść (PDF, 306 KB)

 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja rozpatrzona pozytywnie dnia 10.10.2018r.

 4.

 

 A-051-1-1/16  06.07.2016  07.07.2016  -  Treść (PDF, 23 KB)

 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4. Petycja rozpatrzona negatywnie dnia 16.09.2016r.

 5.

 

A-055-1/21 27.12.2021 r. 29.12.2021 r.  -

 Treść (PDF, 590 KB)

Raport (PDF, 6,5 MB)

1. Petycję zarejestrowano w  Oddziale Administracyjnym.

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu.

3.Petycja rozpatrzona pozytywnie dnia 29.12.2021 r.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-10-27 13:35
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-30 11:11
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 617