Petycje wielokrotne

Nowe !

Ogłoszenia o sposobie załatwienia petycji wielokrotnej - czytaj (PDF, 84 KB)

 

Ogłoszenie - czytaj (PDF, 210 KB)

 

Lp. Numer sprawy Data złożenia Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
1  A-051-1-1/17  16.01.2017  17.01.2017  -  Treść (PDF, 1421 KB)

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

2 A-051-1-2/17  15.01.2017  17.01.2017   -  Treść (PDF, 307 KB)

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

3  A-051-1-3/17  15.01.2017 17.01.2017   - Treść  (PDF, 343 KB)

1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

4  A-051-1-4/17 14.01.2017  17.01.2017   - Treść  (PDF, 311 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

5  A-051-1-5/17 14.01.2017  17.01.2017   -  Treść (PDF, 296 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

6 A-051-1-6/17  15.01.2017 17.01.2017   - Treść (PDF, 397 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

7  A-051-1-7/17 15.01.2017  17.01.2017   - Treść  (PDF, 288 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

8 A-051-1-8/17  16.01.2017  17.01.2017   -  Treść (PDF, 234 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

9  A-051-1-9/17 16.01.2017   17.01.2017  -  Treść (PDF, 243 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

10  A-051-1-10/17 16.01.2017  17.01.2017   -  Treść (PDF, 234 KB) 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

11  A-051-1-11/17 17.01.2017   17.01.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

12 A-051-1-12/17  17.01.2017  17.01.2017   -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

13  A-051-1-13/17 17.01.2017   17.01.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

14 A-051-1-14/17  17.01.2017   18.01.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

15 A-051-1-15/17  17.01.2017   18.01.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

16 A-051-1-16/17  17.01.2017  18.01.2017   - Treść  1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

17  A-051-1-18/17  21.01.2017  1.02.2017  - Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

18  A-051-1-19/17  21.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

19  A-051-1-20/17  22.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

20  A-051-1-21/17  23.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

21  A-051-1-22/17  23.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

22  A-051-1-23/17  25.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

23  A-051-1-24/17  27.01.2017  1.02.2017  -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

24 A-051-1-26/17 31.01.2017 3.02.2017 -  Treść 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4.*

* Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie zarządził:

I.

Przesłać petycję w części, w której dotyczy „udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów  Rejonowych”, Prezesom Sądów Rejonowych w: Rzeszowie, Dębicy, Ropczycach, Strzyżowie, Łańcucie i Leżajsku,

II.

Łącznie rozpatrzyć petycje o „udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Rzeszowie” oraz ogłosić – na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie – okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące  tego przedmiotu na 1 miesiąc, licząc od dnia ogłoszenia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-10-27 13:35
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-30 12:12
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 701