Mediacje

 

Mediacje:

Mediacje Karne

Mediacje Cywilne

Publikacje-akty prawne

Dla Mediatorów

Koordynator d/s mediacji

 

 

Konkurs plastyczny promujący mediację - pobierz

Publikacja w zakresie mediacji - zgłaszanie abstraktów - pobierz 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w dniach 17-21 października 2022r. w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz (PDF, 215 KB)

Współczesna mediacja i perspektywy jej rozwoju. Profesjonalizacja zawodu mediatora” Sąd Okręgowy w Rzeszowie 20 października 2022r. - informacja (PDF 16 KB) zdjęcia - pobierz (ZIP 254 MB)

Konferencja pt. " Współczesna mediacja i perspektywy jej rozwoju. Profesjonalizacja zawodu mediatora." - pobierz (PDF, 124 KB)

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma Moc” na plakat promujący mediacje - pobierz (PDF, 53 KB)

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu na Symulację Mediacji „Mediacja ma Moc”- pobierz (PDF, 47 KB)

 

 

 

Osoba wyznaczona do udzielaniu  informacji o mediacji i mediatorach - Małgorzata Szemberska, tel. 17 87 56 278, adres e-mail: malgorzata.szemberska@rzeszow.so.gov.pl

Informacja o spotkaniu online sędziów z mediatorami - czytaj (PDF, 53 KB)

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego : "Mediacja ma Moc" - czytaj (PDF, 124 KB)

Lista laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma Moc”  dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na plakat promujący mediacje  - czytaj (PDF, 123 KB)

Lista uczniów wyróżnionych w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mediacja ma Moc” - czytaj (PDF, 119 KB)

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym część 1 - oglądaj  (ZIP, 17,9 MB)

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym część 2 - oglądaj  (ZIP, 9,2 MB)

Zdjęcia z wręczenia nagród w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mediacja ma Moc” - oglądaj  (ZIP, 123 MB)

Informujemy, że dyżury mediatorów w okresie pandemii COVID-19 zostały zawieszone. Prosimy o bezpośredni kontakt z mediatorami.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE MEDIACJI - czytaj (PDF,  KB)

Profil  dotyczący mediacji na portalu Facebook - czytaj (PDF,  KB)

 

Wideo debata 15 października 2020 roku - czytaj (PDF, 60 KB)

Program wideo debaty w dniu 15 października 2020 roku godzina 10.00 - czytaj (PDF, 328 KB)

 

W dniu 9 grudnia 2019r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Koordynatora ds. mediacji ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego należącymi do Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji na temat „Jak to jest z tą mediacją?” Studentom wskazano jak wygląda rozwój mediacji w Polsce i okręgu rzeszowskim.

 

W dniu 30 września 2020r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie sędziów z mediatorami. Zostało ono przeprowadzone z trybie wideokonferencji. W spotkaniu wzięło udział 16 uczestników. Omówiono bieżące problemy związane ze stosowaniem mediacji.

 

W dniu 25 listopada 2019r. odbyło się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie krótkie spotkanie dla dzieci z Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Celem spotkania było propagowanie wśród najmłodszych idei mediacji. W trakcie spotkania Koordynator ds. mediacji wskazał na unormowania prawne dotyczące mediacji, władzy rodzicielskiej oraz odpowiedzialności nieletnich. Przybyli na spotkanie uczniowie mogli pogłębić wiedzę w wskazanym wyżej zakresie oraz zobaczyć salę rozpraw.

 

Dnia 17 października 2019r. odbyła się konferencja „Mediacja ma moc na Podkarpaciu” organizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

W załączeniu zdjęcia z konferencji -  czytaj (PDF, 68 KB) foto (ZIP, 39 MB)
  

W dniu 9 października 2019r. w Moskwie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Międzynarodowe doświadczenia w budowaniu mediacji”. W konferencji tej wzięła udział delegacja polskich prawników –
w tym sędziów reprezentujących Sąd Okręgowy w Rzeszowie i mediatorów.

         W trakcie konferencji prawnicy i mediatorzy z różnych krajów wskazali na dobre praktyki mediacji w ich krajach oraz na czynniki, które wpływają
u nich na propagowanie idei mediacji.

        Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem obecnych i osiągnęła swój cel w postaci międzynarodowej wymiany doświadczeń w stosowaniu mediacji – w tym mediacji transgranicznych.

 

W dniu 27 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie sędziów z mediatorami oraz innymi osobami zainteresowanymi mediacją. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem mediacji, a w szczególności omówienie błędów w ugodach mediacyjnych mające na celu ich wyeliminowanie w przyszłości oraz ujednolicenie praktyki zatwierdzania ugód i przyznawania mediatorom wynagrodzenia.

Po zakończeniu ww. spotkania odbyły się warsztaty "Praktyka mediacji" przygotowane i przeprowadzone przez mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych.- foto (ZIP, 17,7 MB)

 

W dniu 10 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Koordynatora ds. Mediacji z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku - czytaj (PDF, 21 KB) foto (ZIP, 20,8 MB)

 

Informacja o konferencji międzynarodowej "Mediation in Poland - INTERNATIONAL DIALOGUE", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2019 roku - czytaj (PDF, 22 KB) foto (ZIP, 101 MB)

 

Mediatorzy którzy zadeklarowali możliwość prowadzenia mediacji w języku obcym - czytaj (PDF, 20 KB)

 

Spotkanie sędziów z mediatorami 27 maja 2019 roku - czytaj (PDF, 35 KB)

 

Mediacja - Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW (Film Edukacyjny) - Oglądaj 

 

Mediacja sądowa na Podkarpaciu - stan obecny i perspektywy rozwoju - Konferencja - czytaj (PDF, 124 KB)

 

Informacja o konferencji pt. "Mediacja sądowa na Podkarpaciu - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 18 października 2018 roku - czytaj (PDF, 47 KB) foto (ZIP, 142 MB)

 

Informacja o konferencji pt. "Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 19 października 2017 roku - czytaj (PDF, 41 KB) foto (ZIP,  158 MB)

 

Informacja o konferencji pt. “Mediacja po zmianach. Rewolucja w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa instytucja”, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 20 października 2016 r. czytaj (PDF, 39 KB) foto (ZIP, 90 MB)

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 09:47
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-04-26 08:20
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 36 256