Wzory i formularze

Wzory pism i formularzy:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl
udostępniony został portal internetowy, na którym obok informacji dotyczących określonych postępowań znajdą również Państwo wzory wniosków i pism procesowych oraz formularzy stanowiących załączniki do poszczególnych kart usług.


Pozostałe wzory:

 1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - pobierz (PDF, 29 KB)
 2. Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie - pobierz (PDF, 25 KB)
 3. Wniosek o wydanie sporządzonej transkrypcji - pobierz (PDF, 22 KB)
 4. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego - pobierz (PDF, 189 KB)
 5. Wniosek o wypłatę kwoty orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądowym - pobierz (PDF, 18 KB)
 6. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu - pobierz (PDF, 33 KB)
 7. Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika - pobierz (DOC, 34 KB)
 8. Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji - pobierz (PDF, 29 KB)
 9. Wzór wniosku o: - pobierz (DOCX, 60 KB)
  1. zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
  2. wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;
  3. wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej;
  4. wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej;
  5. wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 13:19
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-08-18 11:43
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 37 990