Wzory i formularze

Wzory pism i formularzy:

Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrożeniem standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl
udostępniony został portal internetowy, na którym obok informacji dotyczących określonych postępowań znajdą również Państwo wzory wniosków i pism procesowych oraz formularzy stanowiących załączniki do poszczególnych kart usług.


Pozostałe wzory:

1. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem - pobierz

2. Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie - pobierz

3. Wniosek o wydanie sporządzonej transkrypcji - pobierz

4. Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia rozwodowego - pobierz

5. Wniosek o wypłatę kwoty orzeczonej prawomocnym orzeczeniem sądowym - pobierz

6. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu - pobierz

7. Wniosek o rejestrację czasopisma/dziennika - pobierz

8. Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji - pobierz

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 13:19
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-03-14 10:48
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 34 461