Archiwalne zamówienia

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na remont dachu budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-06-28 Damian Maciejowski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-06-14 Damian Maciejowski
Konkurs ofert na realizację zadania numer 1 ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” Niniejsze postepowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym 2024-06-17 Damian Maciejowski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-06-05 Damian Maciejowski
Opracowanie opisu planowanych robót budowlano-konserwatorskich na remont elewacji budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-05-15 Damian Maciejowski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wod.-kan. wraz z sanitariatami w Sądzie Rejonowym w Łańcucie Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-04-30 Damian Maciejowski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i ogrodzenia budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 2024-04-29 Damian Maciejowski
Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-820e6bbc-ea8f-11ee-9c02-ce2b643d361d
2024-04-19 Damian Maciejowski
Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej oraz monitoringu włamaniowego dla budynków SO w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych zgodnie z art. 359 pkt 2) ustawy Pzp
Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7032364a-e505-11ee-a01e-f641a8763d5f
2024-03-29 Damian Maciejowski
Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Rzeszowie – na okres 12-stu miesięcy Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j.) . Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ab36ed2-118a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2023-07-14 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d