Wybrane akty prawne

DECYZJA RAMOWA 2002/584/WSiSW W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/PL/787

DECYZJA RAMOWA 2008/909/WSISW O STOSOWANIU ZASADY WZAJEMNEGO UZNAWANIA DO WYROKÓW SKAZUJĄCYCH NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI LUB INNY ŚRODEK POLEGAJĄCY NA POZBAWIENIU WOLNOŚCI – W CELU WYKONANIA TYCH WYROKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/PL/780

DECYZJA RAMOWA 2008/947/WSiSW W SPRAWIE WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA I KAR ALETRANTYWNYCH

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/PL/783

DECYZJA RAMOWA 2009/829/WSiSW W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU NADZORU

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/PL/221

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-10 11:24
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-01-13 12:08
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 73