Zamówienia archiwalne 2013

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził Data wprowadzenia
519548-2013 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Piotr Ulak 2013-12-13
Numer ogłoszenia: 480844-2013 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie 2013-12-02 Paweł Jaźwa 2013-11-23
Znak sprawy: G-2512-4/13 Informacja / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie postępowania "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie - na podstawie umowy ramowej (zadanie II) Paweł Jaźwa 2013-11-21
Znak sprawy: G-232-89/13 Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - na podst. umowy ramowej" Piotr Ulak 2013-10-31
Numer Ogłoszenia 187289-2013 Remont łazienki damskiej na II piętrze budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy pl. Śreniawitów 3 2013-10-01 Piotr Ulak 2013-09-16
Numer ogłoszenia: 183805-2013 Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z remontem instalacji elektrycznej dedykowanej sieci LAN w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Pl. Śreniawitów 3 2013-09-30 Paweł Jaźwa 2013-09-11
Numer ogłoszenia: 165951-2013 Remont Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Pl. Śreniawitów 3- 2013r. – część III 2013-09-09 Paweł Jaźwa 2013-08-21
Numer ogłoszenia: 164121-2013 Remont instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania systemu nagrywania audio-wideo z przebiegu rozpraw sądowych i połączeń sieci LAN między punktami dystrybucyjnymi w wybranych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Rzeszowie 2013-09-03 Paweł Jaźwa 2013-08-19
Numer ogłoszenia: 141649-2013 Remont instalacji elektrycznej dedykowanej dla zasilania systemu nagrywania audio-wideo z przebiegu rozpraw sądowych i połączeń sieci LAN między punktami dystrybucyjnymi w wybranych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Rzeszowie 2013-08-01 Łukasz Bolesławski 2013-07-12
Numer ogłoszenia: 138897-2013 Remont pomieszczeń nr 16 i 17 lokalu nr 18 na III piętrze budynku przy ul. Hetmańskiej 15 w Rzeszowie celem przystosowania na pokój przesłuchań nieletnich 2013-07-26 Łukasz Bolesławski 2013-07-10
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d