Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Wiceprezes Sądu Okręgowego  ds. cywilnych

 

 

pok. 148

tel.(17) 875 63 01

adres e-mail: 

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków we wtorki od godz. 10.00 do 12.00

Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności w drugiej kolejności.

 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sądu w zakresie spraw z pionu cywilnego.

 3. Sprawuje nadzór nad biegłymi sądowymi, biegłymi powołanymi w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzami sądowymi, ławnikami, stałymi mediatorami oraz instytucjami i osobami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań mediacyjnych.

 4. Dokonuje wpisu na listy: biegłych sądowych; biegłych powołanych w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; lekarzy sądowych; ławników; stałych mediatorów, oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowań mediacyjnych,

 5. Podejmuje decyzje w zakresie egzekucji, rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych oraz wypłat środków finansowych z budżetu sądu.

 6. W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego udziela informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 7. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w czwartki od godz. 12:30 do 14:30. Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut.

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności w pierwszej kolejności.

 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością sądu w zakresie spraw z pionu karnego.

 3. W czasie nieobecności wiceprezesa ds. cywilnych sprawuje nadzór oraz dokonuje wpisu na listy: biegłych sądowych; biegłych powołanych w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; lekarzy sądowych; ławników; stałych mediatorów; instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

 4. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-08-29 13:36
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-06-14 10:15
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 16 354