Podstawa prawna

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne: 

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (jt. Dz. U. 2023 poz. 217 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (jt. Dz.U.2023 poz. 125 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych  (jt. Dz.U. 2022 poz. 2514 ze zm.)
  4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS.  poz. 138 ze zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych (jt. Dz.U z 2021 poz. 1166)
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.)
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-03-17 09:10
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-13 14:30
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 703